Το domain name είναι το όνομα της διεύθυνσής σας στο διαδίκτυο και είναι της μορφής π.χ www.onoma… Όταν κάποιος το πληκτρολογεί στον browser, μεταφέρεται αυτόματα στην ιστοσελίδα σας.

Κάθε domain είναι μοναδικό και χαρακτηρίζει την ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται.

Η επιλογή ενός domain name είναι ένα σημαντικό βήμα δεδομένου ότι έτσι θα ιδρύσετε τον ιστοχώρο σας.

Στην PlusWeb προσφέρουμε μέγιστη ασφάλεια στην κατοχύρωση του domain name σου.