Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διαθέτουν μία ιστοσελίδα συνεχώς αναρτημένη στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού (π.χ. εξυπηρετητές) ή την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνδέσεων και εύρους σύνδεσης (bandwidth).

Αυτή την διαδικτυακή υπηρεσία την αναλαμβάνει η PlusWeb που προσφέρει χώρο στον διακομιστή της.

Παρέχουμε φιλοξενία ιστοσελίδων σε ασφαλείς servers με απεριόριστο bandwidth και καθημερινό backup.